Dermatologie

Dermatologie

Huidproblemen zijn veelvoorkomende problemen bij onze huisdieren, van jeuk en enkele kale plekken tot hevige klachten. Denk bijvoorbeeld aan allergieën, maar ook parasieten of immuun gemedieerde problemen.

Een oorzaak vinden voor een huidprobleem is niet altijd gemakkelijk. Vaak is aanvullend onderzoek nodig om de oorzaak te achterhalen. Aanvullend onderzoek kan bestaan uit huidafdrukjes of huidafkrabsels maken en beoordelen onder de microscoop, schimmelkweken, bacteriologisch onderzoek en allergietesten door middel van een eliminatiedieet, bloedonderzoek of een huidbiopt.

Een veel voorkomend probleem is ook oorontsteking. Dit valt ook onder de huidproblemen, doordat de bekleding van de gehoorgang uit huid bestaat. Bij oorontstekingen kan er verder onderzoek gedaan worden om de oorzaak te achterhalen. We kunnen een swab nemen en cytologisch onderzoek doen om te kijken waar de ontsteking door veroorzaakt wordt. We zullen dan na kleuring het monster onder de microscoop bekijken en beoordelen of er sprake is van een bacteriële ontsteking of een gistinfectie, zodat we gerichter een behandeling kunnen inzetten. Daarnaast kunnen we een swab ook opsturen naar een extern laboratorium om een kweek te laten doen wanneer de ontsteking slecht reageert op de behandeling. Hierdoor komen we te weten voor welk medicijn de bacterie gevoelig is en welke behandeling we het beste kunnen inzetten. Zeker bij een chronische of vaak terugkerende oorontsteking is aan te raden verder onderzoek te laten doen. Soms kan een allergie een onderliggende oorzaak zijn van oorontstekingen.