Bedrijfsbegeleiding

Onze dierenartsen gaan regelmatig naar nascholingen en intercollegiaal overleg, waar we onze kennis over koeien, schapen en geiten bijhouden en verdiepen. Onze kennis en expertise delen we graag met veehouders, door middel van bedrijfsbegeleiding van veehouders.

Doel

Ons gezamenlijk doel is: door structurele bedrijfsbegeleiding samen met veehouder, de diergezondheid verbeteren. Vaste onderdelen van de begeleiding zijn: o.a. vruchtbaarheid, bestrijding van infectie ziekten, optimaliseren van klimaat, huisvesting en voeding.

Clubs

Graag delen onze dierenartsen hen kennis in studie clubs, daarom hebben we een vaste Boerinnenclub en een Jonge boerenclub. We vinden het heel belangrijk om veehouders/sters met elkaar in contact te brengen en bij elkaar op de bedrijven te laten kijken. We behandelen diverse thema’s en we staan ook altijd open voor nieuwe clubs of ideeën.

Lezingen & Workshops

Als er nieuwe: vaccins, medicijnen, bestrijdingsprogramma’s , ziekten, of wettelijke regels zijn, dan informeren u daar zoveel mogelijk over in nieuwsbrieven en we organiseren ook workshops om dit soort thema’s verder uit te leggen.

Bent u geen veehouder, maar wilt u een workshop of lezing door ons verzorgd hebben, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Pin It on Pinterest